صلوات کلید حلّ مشکلات صلوات کلید حلّ مشکلات
صلوات کلید حلّ مشکلات

نظر از: راضیه علیزاده بیانچولی [عضو] 

راضیه علیزاده بیانچولی

سلام خب ختم 99 بار برهمین حساب میشه طبق گفته روایت باید عمل کرد

1399/05/23 @ 00:28


فرم در حال بارگذاری ...

رتبه
    آرشیوها